Bedrijfsartsconsulent oncologie

Dat de tijd alle wonden heelt is een mythe;
het is niet de tijd die geneest, maar wat je doet met de tijd

Omtrend heeft de expertise in huis van een gecertificeerd bedrijfsartsconsulent oncologie (BACO). Jaarlijks krijgen circa 45.000 werkenden kanker. Een groot deel van hen wil na de behandelingen het werk weer oppakken. Veel kankerbehandelingen hebben echter late gevolgen, die nog jaren aanwezig kunnen zijn en soms nooit geheel verdwijnen. Dit vraagt een specifieke benadering in de begeleiding en maatwerk in de advisering. Door gerichte interventies en adviezen op maat wordt bijgedragen aan het verminderen van de beperkingen en aan verbetering van het werkvermogen. Dat daarbij ook oog is voor een goede balans tussen werk en andere sociale activiteiten spreekt voor zich. Verwijzing naar een BACO kan zinvol zijn als er sprake is van één of meer van onderstaande situaties: