image001-250.jpg

Mediation

Wie wil, zoekt een mogelijkheid; wie niet wil zoekt een reden

Mediation en conflictbemiddeling worden vaak in één adem genoemd. Een mediator doet weliswaar aan conflictbemiddeling maar niet iedere conflictbemiddelaar mag zich een erkend mediator noemen. Een professionele mediator staat geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), voorheen het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Een MfN-mediator heeft een erkende opleiding gevolgd en werkt volgens de gedragsregels van de MfN. Voor behoud van de registratie moet jaarlijks aan de hiervoor benodigde registratie-eisen worden voldaan.

Als omschrijving van het begrip mediation noemt de MfN het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale, vakbekwame conflictbemiddelaar: de mediator.

Mediation is een succesvolle manier om conflicten op te lossen. In een vroeg stadium is mediation het meest effectief en kostenbesparend! Het kan onnodig lang verzuim en/of kostbare juridische procedures voorkomen.

Voor een goede mediation is het van belang dat:

Belangrijke kernbegrippen in een mediationproces zijn verder: respect, toekomstgerichte inzet, creativiteit en flexibiliteit. In de eerste bijeenkomst worden de “Regels voor Mediation” besproken en de mediation- overeenkomst door de partijen getekend. In deze bijeenkomst staat ook de haalbaarheid centraal: gaat men voor het geluk of voor het gelijk? Een geslaagd mediationproces wordt afgesloten met een zogeheten “vaststellingsovereenkomst”.

Threes Oude Moleman van omtrend is MfN-Registermediator en gespecialiseerd in arbeidsconflicten.

Meer informatie over mediation en / of de Mediatorsfederatie Nederland vindt u op de website van MfN.

nmv-logo.png