Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen & Integriteit

Trouw blijven aan jezelf is een teken van moed

De vertrouwenspersoon speelt een centrale rol in het beleid rondom ongewenste omgangsvormen. De Arbo-wet (Arbeidsomstandighedenwet) verplicht werkgevers om hierover beleid op te stellen met als doel medewerkers te beschermen tegen (de gevolgen van) grensoverschrijdend gedrag oftewel ongewenste omgangsvormen. Ongewenste omgangsvormen hebben veel invloed op de arbeidsprestaties en verzieken het werkplezier. Er is dan ook een regelrechte link tussen ongewenste omgangsvormen en de hoogte van het werkgerelateerde verzuim.

Waar hebben we het over als we praten over ongewenste omgangsvormen?

Waar hebben we het over als we praten over integriteit?

Wat doet de vertrouwenspersoon?

Voor meer informatie onder andere over de wettelijke verplichtingen voor werkgevers, de taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon verwijzen wij u naar de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De vertrouwenspersoon van omtrend is deskundig, onafhankelijk, discreet en oplossingsgericht. Lid van de LVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen)  www.lvvv.nl