Trainingen en Workshops

The purpose of training
is people getting impressed
by themselves instead of overwhelmed
by the trainer
Bob Pike

Organisaties, bedrijven en teams veranderen voortdurend. Dat betekent dus ook dat de mensen veranderen. Gelukkig maar, anders zou ons (arbeids) leven wel erg saai en voorspelbaar worden. Veranderen gaat echter niet altijd vanzelf. Zeker niet als er al een “vast patroon” is ontstaan. Weerstand, angst om zekerheden te verliezen, wat wordt er van mij/ons gevraagd en kan ik wel voldoen aan de gestelde eisen, spelen vaak een grote rol.

De trainingen van omtrend zijn praktisch van aard en gericht op de dagelijkse werkzaamheden. Er wordt met een team gewerkt aan haalbare toekomstgerichte doelen. In een veilige sfeer kijken naar je eigen aandeel. Reflecteren op eigen ervaringen, feedback geven en accepteren en communicatievaardigheden zijn belangrijke thema’s. Een goede training of workshop moet meer zijn dan een “eenmalige attractie” en een begin vormen van een bewustwordingsproces waarin een team zelf blijvend wil investeren.

In elke training of workshop staan de leerdoelen die bereikt moeten worden centraal. Dat betekent maatwerk. In een oriënterend gesprek wordt samen met de opdrachtgever gekeken naar de specifieke wensen voor een team, een afdeling of bedrijf.

omtrend heeft ruime ervaring in profit- en non-profit organisaties met: