Coaching

Als je altijd denkt wat je altijd al gedacht hebt,
dan zal je altijd doen, wat je altijd al gedaan hebt
en zal je altijd krijgen wat je altijd al gekregen hebt!

Coaching is een manier van begeleiden waarbij je iemand helpt het beste in zichzelf te ontdekken en daar vorm en inhoud aan te geven. Benutten van (verborgen) kwaliteiten, grenzen durven te verleggen en van de oude gebaande paden durven af te wijken. Niet de fouten uit het verleden maar de mogelijkheden van de toekomst staan bij coaching centraal. Zelfreflectie en verantwoordelijkheidsgevoel zijn de rode draad.

De gecoachte is in de optiek van omtrend zelf de regisseur èn de hoofdrolspeler in zijn eigen toneelstuk. De rol van coach is die van souffleur die bij hapering de gecoachte “zijn” tekst teruggeeft. Zonodig met de daarbij behorende “schop onder de kont”. Coaching kan zowel individueel als in teamverband een belangrijke bijdrage leveren om mensen weer te motiveren en te enthousiasmeren. Dat betekent in de eerste plaats winst voor de gecoachte zelf, maar ook winst voor een team en/of de werkgever. Mensen die zich goed voelen en in balans zijn, presteren beter.

Veranderen is het sleutelwoord in een coachingstraject. Als u alles bij het oude wil laten dan hebt u bij een coach niets te zoeken. Het veranderen van gedrag en vaste patronen betekent voor de gecoachte wèl hard werken. Het kost aandacht, tijd, energie en bovenal: doorzettingsvermogen.

Als coach - met geloof in de veerkracht van mensen - verstaat Threes Oude Moleman van omtrend de kunst om u in dit proces te stimuleren en te prikkelen. Met respect, humor en… een provocatief tintje!

nobco-logo.png emcc-logo.png