Advisering

Als je blijft staren naar de plek waar de zon onderging zul je hem nooit meer op zien gaan

Als directeur, manager of leidinggevende hebt u doorgaans wat betreft de bedrijfsinhoudelijke zaken binnen uw bedrijf mensen met wie u kunt sparren. Maar een bedrijf is meer dan cijfers en geld alleen. Het echte kapitaal wordt immers vooral gevormd door de medewerkers.

Vraagt u zich wel eens af of:

Hebt u de behoefte hierover van gedachten te wisselen met een expert van buiten uw organisatie? omtrend wil u hierbij graag van dienst zijn.

omtrend kan samen met u de bestaande en de gewenste situatie in kaart brengen. Vragen die daarbij aan de orde kunnen komen:

In het verlengde van bovenstaande vragen kan omtrend:

Het traject wordt afgesloten met een evaluatie.